przychodnia Zwoleńska

 

 

 

Adres Przychodni 
a) w Międzylesiu :
ul. Zwoleńska 127 
04-7611 Warszawa,
tel. 22 812 64 11
 

Poradnia Czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 18.00

b) w Starej Miłosnej :
ul. Jana Pawła II  25
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 773 83 23


 

Ankieta badania opinii pacjentów

Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Warszawie jest nowoczesną Przychodnią wielospecjalistyczną przystosowaną do przyjmowania dzieci i dorosłych, a także przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Zapewnienie wysokiego komfortu swoim Pacjentom oraz najwyższej jakości świadczonych usług jest głównym celem Przychodni. Dzięki Państwa ocenie będziemy mogli podnieść standard naszych usług.

Prosimy ocenić w skali od 1 (ocena najniższa) do 6 (ocena najwyższa) Pani/Pana stosunek na temat różnych aspektów działalności Przychodni Medycyny Rodzinnej poprzez wybranie pola określającego ocenę. Zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystywane wyłącznie do podniesienia standardu oferowanych Państwu usług. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za odpowiedź na poniższe pytania.

 

1. Jak ocenia Pan/Pani telefoniczny poziom obsługi Rejestracji?
a) Możliwość połączenia telefonicznego z Przychodnia Medycyny Rodzinnej
1
2
3
4
5
6
b) Troska o pacjenta w trakcie rozmowy telefonicznej
1
2
3
4
5
6
c) Sprawność obsługi
1
2
3
4
5
6
d) Kompetentna informacja
1
2
3
4
5
6
e) Jakie są Pani/a oczekiwania?
2. Poziom obsługi pacjenta w Rejestracji Przychodni Przychodnia Medycyny Rodzinnej?
a) Czas oczekiwania do punktu rejestracyjnego
1
2
3
4
5
6
b) Troska o pacjenta
1
2
3
4
5
6
c) Sprawność obsługi rejestracyjnej
1
2
3
4
5
6
d) Kompetentna informacja
1
2
3
4
5
6
3. Czytelność oznaczeń w Przychodnia Medycyny Rodzinnej?
1
2
3
4
5
6
a) Proszę zaznaczyć rodzaj świadczenia
NFZ (bezpłatne)
Komercyjne (płatne)
4. Poziom lekarskiej opieki medycznej.
a) Czy został/a Pan/i zaproszony do gabinetu przez lekarza?
tak
nie
b) Troska o pacjenta
1
2
3
4
5
6
c) Czy konsultacja, badanie, zabieg odbył się o umówionej godzinie?
tak
nie
5. W trakcie konsultacji:
a) Angażowanie pacjenta do wzięcia udziału w dyskusji o swoim stanie zdrowia
1
2
3
4
5
6
b) Tłumaczenie celu badań i zalecanego leczenia
1
2
3
4
5
6
c) Wyjaśnienie obaw co do objawów choroby
1
2
3
4
5
6
d) Objaśnienie pacjentowi na co powinien być przygotowany w trakcie badań diagnostycznych, lub leczenia szpitalnego
1
2
3
4
5
6
e) Informowanie pacjenta o alternatywach i kosztach przy wyborze leczenia
1
2
3
4
5
6
f) Stosunek lekarza do pacjenta
1
2
3
4
5
6
g) Jakie są Pani/a oczekiwania?
6. Czy był Pan/Pani kierowany/a na badania diagnostyczne, lub pobyt szpitalny przez lekarza Przychodnia Medycyny Rodzinnej?
tak
nie
Jeżeli tak, to gdzie został Pan/i skierowany/a przez lekarza?
7. Poziom obsługi personelu pielęgniarskiego
a) Czas oczekiwania na zabieg, badanie przed gabinetem
1
2
3
4
5
6
b) Troska i życzliwość dla pacjenta
1
2
3
4
5
6
c) Pielęgniarka tłumaczy cel i przebieg badania, zabiegu pielęgniarskiego przed jego wykonaniem
1
2
3
4
5
6
d) Sprawność obsługi
1
2
3
4
5
6
e) Pielęgniarki dbają o zachowanie intymności pacjenta
1
2
3
4
5
6
f) Jakie są Pani/a oczekiwania?
8. Poziom obsługi techników RTG
a) Czas oczekiwania na badanie przed gabinetem
1
2
3
4
5
6
b) Troska i życzliwość dla pacjenta
1
2
3
4
5
6
c) Technik tłumaczy cel i przebieg badania, zabiegu przed jego wykonaniem
1
2
3
4
5
6
d) Sprawność obsługi
1
2
3
4
5
6
e) Dbają o zachowanie intymności pacjenta
1
2
3
4
5
6
f) Jakie są Pani/a oczekiwania?
9. Ocena Przychodni
a) Dogodność terminów wizyt
1
2
3
4
5
6
b) Czas oczekiwania na konsultacje przed gabinetem
1
2
3
4
5
6
c) Jakość usług
1
2
3
4
5
6
d) Zakres usług
1
2
3
4
5
6
e) Standard wyposażenia
1
2
3
4
5
6
10. Ogólne
a) Ogólna ocena Przychodni
1
2
3
4
5
6
b) Co jest dla Państwa najistotniejsze?
Dostępność wizyt
Jakość świadczonych usług medycznych
Komfort Przychodni
Stosunek do Pacjenta
c) Co spowodowało wybór naszej Przychodni?
Lokalizacja
Reklama
Rekomendacja rodziny, znajomych
Inne
d) Jaki nowy zakres usług powinna przygotować Przychodnia?
11. Co przede wszystkim spowodowało, że wybrał/a Pan/i naszą przychodnię?
12. Jaka, nowa oferta NZOZ 01 spowodowałaby, że korzystałaby Pani/Pan częściej, lub tylko z usług Przychodnia Medycyny Rodzinnej?
13. Czy maja Państwo uwagi, a zabrakło ich ten temat pytania w kwestionariuszu?
14. Na zakończenie prosimy Panią/Pana o ogólną ocenę opieki w Przychodnia Medycyny Rodzinnej?
15. Prosimy również o uzupełnienie danych dotyczących informacji indywidualnych:
a) Płeć
b) Wiek
c) Wykształcenie

 

Siedziba Przychodni:

ul. Zwoleńska 127
04-761 Warszawa
NIP 952-212-47-11  

 

Telefon:

22 812 64 11 Przychodnia Zwoleńska
22 773 83 23 Przychodnia Pogodna
+48 606 244 328 kierownik przychodni
 

E-mail: olizar7@o2.pl

projektowanie stron www

projektowanie stron WWW